Hodnocení investičního projektu větrné elektrárny

Název práce: Evaluation of an investment project of a wind turbine
Autor(ka) práce: Chomát, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper describes the market environment in the field of wind energy. Its aim is to evaluate a concrete investment project of a wind turbine from an investor's point of view. The investor assesses a potential construction of a wind turbine through considering experts's judgments. As an example, three different variations of financing were chosen. On each of these variations standard methods of effectiveness evaluation were applied
Klíčová slova: investment project; wind turbines; renewable resources
Název práce: Hodnocení investičního projektu větrné elektrárny
Autor(ka) práce: Chomát, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Scholleová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předkládaná práce popisuje prostředí na trhu s větrnou energií. Jejím cílem je vyhodnotit konkrétní investiční projekt větrné elektárny. Pro ilustraci jsou zvoleny tři modely financování, na které jsou aplikovány standardní metody hodnocení efektivnosti investice.
Klíčová slova: hodnocení investičních projektů; větrné elektrárny; obnovitelné zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2008
Datum podání práce: 25. 8. 2008
Datum obhajoby: 17. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: