Fundamentální analýza akcie Komerční banky, a. s

Název práce: Fundamentální analýza akcie Komerční banky, a. s
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je analyzovat akcii Komerční banky, a.s. pomocí metod fundamentální analýzy. Práce popisuje vlivy globálních, odvětvových a firemních faktorů, které ovlivňují vnitřní hodnotu akcie. V rámci globální analýzy práce popisuje základní příčiny současné finanční krize. Pomocí vybraných modelů fundamentální analýzy je odhadnuta vnitřní hodnota akcie a na základě jejího srovnání s tržní cenou je provedeno investiční doporučení.
Klíčová slova: Komerční banka, a.s.; analýza; fundamentální
Název práce: Fundamental analysis of Komerční banka, a.s. stock
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this thesis is to analyze Komerční banka's stock with fundamental analysis methods. It describes the influence of global, industrial and business factors that determine the stock's intrinsic value. Within the global analysis part it describes the basic causes of the current financial crisis. Using selected models of fundamental analysis the intrinsic value is estimated and compared with the market price which leads to the final investment recommedation.
Klíčová slova: fundamental; Komerční banka, a.s.; analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2008
Datum podání práce: 20. 1. 2009
Datum obhajoby: 3. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18237/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: