Rozbor prvků marketingového mixu (produkt a cena)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozbor prvků marketingového mixu (produkt a cena)
Autor práce:
Heralová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kozlová, Taťána
Osoba oponující práci:
Novotný, Bohumil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit marketingové nástroje ve firmě Medin a.s., Nové Město na Moravě se zaměřením na produkt a cenu, jejich současný stav a vývoj do budoucna .
Klíčová slova:
marketingový mix; tvorba ceny; Instrumentária

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2009
Datum obhajoby:
10.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19382_xherj33.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
10604_Novotný.pdf [1,31 MB]
Hodnocení vedoucího:
19382_kozlova.doc [43,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19382/podrobnosti