Financni analyza podniku MADETA, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financni analyza podniku MADETA, a.s.
Autor práce:
John, Vladimír
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Boukal, Petr
Osoba oponující práci:
Klečka, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit finanční stabilitu podniku v letech 2003 až 2007. Období, kdy firma procházela řadou dynamických změn. Vstup ČR do EU. Plánovaná fůze v roce 2006. Práce je rozdělena do dvou částí. V první částí je popsám metodologický aparát. V druhé části je tento aparát aplikován na v praxi.
Klíčová slova:
Finanční analýza; Fůze; Vstup ČR do EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2009
Datum podání práce:
7. 5. 2009
Datum obhajoby:
18.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19706_xjohv01.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
11614_klecka.pdf [118,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
19706_boukal.pdf [29,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19706/podrobnosti