Financni analyza podniku MADETA, a.s.

Autor práce: John, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Osoba oponující práci: Klečka, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financni analyza podniku MADETA, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je posoudit finanční stabilitu podniku v letech 2003 až 2007. Období, kdy firma procházela řadou dynamických změn. Vstup ČR do EU. Plánovaná fůze v roce 2006. Práce je rozdělena do dvou částí. V první částí je popsám metodologický aparát. V druhé části je tento aparát aplikován na v praxi.
Klíčová slova: Finanční analýza; Fůze; Vstup ČR do EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financni analyza podniku MADETA, a.s.
Překlad názvu: Financial analysis of firm Madeta a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to assess the financial stability of the company from 2003 to 2007. Period, when the company passes through a series of dynamic changes. Entry to the EU. The planned mergers in 2006. The work is divided into two parts. Methodological apparatus is described in the first part. In the second part this apparatus is applied to in practice.
Klíčová slova: Merger; Financial analysis; Entry to the EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2009
Datum podání práce: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 18.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce19706_xjohv01.pdf [1,75 MB]
Oponentura11614_klecka.pdf [118,47 kB]
Hodnocení vedoucího19706_boukal.pdf [29,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19706/podrobnosti