Public Relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Public Relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C
Autor práce:
Čerešňáková, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Čejková, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá oblastí Public Relations, nejdříve obecně, následně je specializována na PR v oblasti informačních technologiích. Praktická část je věnována průzkumu úrovně a kvality PR v nejrůznějších společnostech působících na českém trhu spadajících do IT, jak ze segmentu B2B, tak B2C. V závěru je zhodnocena tato úroveň, kvalita, jednotlivé činnosti a rozdíl mezi IT společnostmi B2B a B2C, tak jako mezi společnostmi ryze českými a těmi se zahraničním kapitálem.
Klíčová slova:
B2C; B2B; PR; public relations; IT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2008
Datum podání práce:
10. 3. 2009
Datum obhajoby:
28.05.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17340_xcere05.pdf [521,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
17340_postler.doc [56,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17340/podrobnosti