Regulace reklamy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regulace reklamy
Autor práce:
Krásová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bursíková, Marcela
Osoba oponující práci:
Mottlová, Libuše
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce podává přehled o právní a etické regulaci reklamy v České republice a rovněž seznamuje s výsledky výzkumu "Postoje české veřejnosti k reklamě". Právní úprava je rozdělena na část veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž v rámci každé části seznamuje s nejdůležitějšími právními předpisy regulujícími obsah reklamního sdělení. V rámci etické regulace práce seznamuje s činností Rady pro reklamu a především s projednáváním stížností.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 6. 2006
Datum podání práce:
6. 6. 2006
Datum obhajoby:
19.06.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3184_xkrap38.pdf [2,03 MB]
Oponentura:
753_kalisova.pdf [739,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
3184_zamazal.pdf [737,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3184/podrobnosti