Socialismus 21. století v programu a praktické politice Huga Cháveze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Socialismus 21. století v programu a praktické politice Huga Cháveze
Autor práce:
Matějovská, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Nachtigallová, Mariana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is concerned with the program of 21st century socialism in Venezuela and with its practical application in politics of Hugo Chavez. The main objective is to determine whether a real transformation of Venezuelan society is taking place with the goal of establishing 21st century socialism or whether this concept is used by Chavez as mere rhetoric to obtain votes. The first chapter describes the most important events leading up to the election of Hugo Chavez's as the President. The second chapter deals with the program of 21st century socialism as presented to the population of Venezuela. Its content is analyzed in terms of political transition, social policy, economic policy and foreign policy. Chapter three then looks for similarities and differences between this program and the actual policies of Hugo Chavez, specifically in the four aforementioned areas.
Klíčová slova:
Venezuela; Chavez; 21st century socialism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
07.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24607_xmatz14.pdf [643,11 kB]
Oponentura:
14646_nachti.pdf [84,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
24607_nemecj.pdf [107,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24607/podrobnosti