Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Autor práce:
Houdková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor work is dealing with financial statements according to the accounting legislature of Czech Republic and to the International financial reporting standards, with more detailed sight on Statement of financial position by another name on balance sheet. At first it characterizes single parts of financial statements according to the legislature of Czech Republic and then according to the IFRS. In the elaboration of this work, there are also described the most important differences between those two financial systems which concern to the putting the balance sheet together and stating the single items of the balance sheet.
Klíčová slova:
differences; balance sheet; Financial statement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24286_xhouk04.pdf [1,04 MB]
Hodnocení vedoucího:
24286_boksova.pdf [100,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24286/podrobnosti