Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Autor práce:
Houdková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s podrobnějším zaměřením na výkaz o finanční pozici neboli rozvahu. Nejprve charakterizuje jednotlivé součásti účetní závěrky dle české účetní legislativy a poté dle IFRS. V textu práce jsou rovněž popsány nejvýznamnější rozdíly týkající se sestavování rozvahy a vykazování jednotlivých položek rozvahy mezi oběma účetními systémy.
Klíčová slova:
odlišnosti; rozvaha; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24286_xhouk04.pdf [1,04 MB]
Hodnocení vedoucího:
24286_boksova.pdf [100,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24286/podrobnosti