Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie
Autor práce:
Torhan, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Potluka, Oto
Osoba oponující práci:
Varga, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza dopadů publicity na vztahy s veřejností u Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007 až 2009. K analýze dopadů bylo použito srovnání použitých komunikačních nástrojů v jednotlivých letech z aktuálního programovacího období 2007 -- 2013 a průzkum veřejného mínění uspořádaný Řídícím orgánem OPPI a průzkum vlastní provedený ve spolupráci s poradenskou společností. Výsledek analýzy potvrzuje základní hypotézu, že publicita realizovaná v rámci OPPI příliš neovlivňuje skutečné počty žadatelů o dotaci. Je cílená příliš široce a ani následné studie a evaluace nezkoumají, kolik subjektů, které podaly žádost o dotaci, tak učinily na základě publicity, a jak jim k podání žádosti publicita pomohla.
Klíčová slova:
analýza; public relation; Komunikační nástroj; Operační program Podnikání a Inovace; Publicita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2010
Datum podání práce:
1. 12. 2010
Datum obhajoby:
25.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26977_xtorm00.pdf [2,21 MB]
Oponentura:
19392_Varga.pdf [126,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
26977_potluka.pdf [160,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26977/podrobnosti