Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie
Autor práce:
Torhan, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Potluka, Oto
Osoba oponující práci:
Varga, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the impact of publicity on public relations for the Operational Programme Entrepreneurship and Innovation since 2007 to 2009. For the impact analysis was used comparison of the communication tools used in each year of the current programming period 2007 - 2013 and a public research organized by the Managing Authority of OPPI and personal survey executed in cooperation with consulting firm. Result of the analysis confirms the basic hypothesis that the publicity carried out within the OPPI does not influence too much the actual number of applicants for grants. It is targeted too broadly and neither the follow-up studies nor evaluations focus on how many entities, which applied for a grant, did so on the basis of publicity, and how this publicity helped them with their applications
Klíčová slova:
Publicity; analysis; PR; Communication tool; Operational Programme Entrepreneurship and Innovation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2010
Datum podání práce:
1. 12. 2010
Datum obhajoby:
25.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26977_xtorm00.pdf [2,21 MB]
Oponentura:
19392_Varga.pdf [126,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
26977_potluka.pdf [160,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26977/podrobnosti