Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní
Autor práce:
Horáček, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šalamon, Tomáš
Osoba oponující práci:
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This study focuses on the voice user interface, that is the communication between a human and a machine using speech. The aim is to contribute to reader’s familiarity with basic theoretical approaches to the topic, to identify main software products and to assess their present level of usability. A recognition of crucial factors hindering mass utilization of such technologies by common users is included as well. The work consists of two parts. The goal of the first one is to introduce basic terms and principles of the functionality of the voice user interface and its three main parts: a system for speech synthesis, for speech recognition and a dialog manager. In the second part, characteristics of particular products based on the speech synthesis or recognition will be given, especially of those designed for general use on a PC. A chapter examining current situation and possible progress in the usage of the voice user interface by the visually impaired people follows. The last chapters study other possible utilities, where an adequate attention is paid especially to those bringing advantage to telephone users.
Klíčová slova:
hlas; řeč; komunikace s počítačem; software; syntéza; rozpoznávání; nevidomí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě