Zhodnocení spolupráce obcí v ČR s využitím praktických příkladů spolupráce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení spolupráce obcí v ČR s využitím praktických příkladů spolupráce
Autor práce:
Burešová, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Mareček , David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na spolupráci obcí v ČR, na komplexní zmapování této problematiky a na zhodnocení možných forem spolupráce obcí. Práce se týká především malých obcí, které mohou navázáním spolupráce získat dodatečné finanční prostředky podněcující socioekonomický rozvoj regionu a dosáhnout úspor z rozsahu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První a druhá kapitola tvoří teoretickou část práce. První kapitola stručně charakterizuje postavení a působnost obcí v ČR, vysvětluje historické souvislosti vysokého počtu obcí v ČR, popisuje aktuální velikostní strukturu českých obcí a poté přechází k hlavnímu tématu práce - spolupráci obcí v ČR. Druhá kapitola seznamuje se všemi možnými formami spolupráce obcí jak meziobecní, tak i s jinými subjekty v území. Třetí kapitola je praktickou částí práce, ve které je analyzována a zhodnocena činnost dvou odlišných forem spolupráce obcí. Konkrétně jsem si vybrala dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko a Místní akční skupinu Ploština. Obě spolupracující uskupení se nachází v okrese Zlín a jejich členy jsou až na výjimky malé obce.
Klíčová slova:
formy spolupráce obcí ; malé obce; spolupráce obcí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2009
Datum podání práce:
5. 5. 2010
Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22897_xburk07.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
17193_Mareček .pdf [278,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
22897_pekova.pdf [274,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22897/podrobnosti