Lifestyle market segmentation - efficiency and ethical issues

Autor práce: Pilstl, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Osoba oponující práci: Lhotáková, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Lifestyle market segmentation - efficiency and ethical issues
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Lifestyle market segmentation can be very supportive for a successful marketing strategy of a company. However it is not clear whether lifestyle market segmentation is efficient and ethical or not. Several market segmentation concepts such as Cross-Cultural Consumer Characterization, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE and GfK Roper Consumer Styles are analyzed in order to give an extensive overview of the offered concepts. The observation of efficiency issues in regards to market segmentation comes to the result that there is a significant lack of empirical data and a shortage of determined factors which can improve market segmentation efficiency. Moreover, lifestyle market segmentation cannot be exclusively identified as ethically right or wrong, but depends on the individual ethical decision-making of a marketer.
Klíčová slova: Lifestyle market segmentation; Efficiency; Ethics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2010
Datum podání práce: 25. 5. 2011
Datum obhajoby: 07.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce29167_xpilm00.pdf [976,93 kB]
Veřejná příloha5560_xpilm00.pdf [704,80 kB]
Oponentura21684_lhom01.pdf [11,14 kB]
Hodnocení vedoucího29167_cook.pdf [83,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29167/podrobnosti