Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přímé zahraniční investice v Česku a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon
Autor práce:
Bucher, Sabine
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Květoň, Viktor
Osoba oponující práci:
Kačerová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Přímé zahraniční investice (dále "PZI") hrají ve světové ekonomice významnou roli a jsou často zmiňovány v literatuře v souvislosti s jejich dopady na hostitelskou zemi. Ve své práci se snažím konkretizovat tyto dopady i se zaměřením na regionální rozložení těchto zahraničních investic. V úvodu jsou obecně charakterizovány PZI, jejich faktory a jejich dopady na hostitelskou zemi. Dále byly vybrány přímé francouzské investice jako čtvrtou nejdůležitější zahraniční investicí v České republice. Následuje jejich rozdělení podle krajů v ČR a je zdůvodněna jejich přítomnost v daném kraji. Na základě výsledků analýzy vývoje migrace v okrese Liberec hodnotím vliv ekonomické situaci Liberce na migraci. V závěru je popsán proces investování francouzské investice Decathlon v Liberci.
Klíčová slova:
Faktory lokalizace; Investiční pobídky; Přímé zahraniční investice; Zahraniční migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2011
Datum podání práce:
16. 5. 2011
Datum obhajoby:
20.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30383_xbucs00.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
22405_kacerova.pdf [162,76 kB]
Oponentura:
22405_Kačerová.pdf [162,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
30383_kvev01.pdf [73,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30383/podrobnosti