Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů
Autor práce:
Nováková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Wagner, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Lungová, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti. V teoretické části jsou stručně popsány základní kroky zavádění a tvorby klíčových ukazatelů výkonnosti. Dále jsou uvedeny základní principy systému Balanced Scorecard, což je v současné době nejznámější a nejpropracovanější měřící a řídící manažerský systém, který je založen na těchto ukazatelích. V praktické části práce je popsán systém měření a řízení výkonnosti v konkrétním podniku. A následně je provedena komparace tohoto systému se systémem Balanced Scorecard. V závěrečné fázi praktické části práce je provedena analýza současného stavu systému ve zvoleném podniku a jsou uvedeny náměty, které by mohly stávající systém zlepšit.
Klíčová slova:
klíčové ukazatele výkonnosti; Balanced Scorecard; měření výkonnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2011
Datum podání práce:
10. 6. 2011
Datum obhajoby:
27.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30829_xnovv52.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
22491_Lungová.pdf [237,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
30829_wagner.pdf [34,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30829/podrobnosti