Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
Autor práce:
Skokanová, Dagmar
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Boučková, Jana
Osoba oponující práci:
Souček, Zdeněk; Tomek, Gustav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce je zaměřena na zkoumání diferencí vnímání body image ve spotřebním marketingu ve dvou relativně odlišných kulturních prostředích - USA a Číně - na vybraném vzorku respondentů (univerzitní studenti), jejich základní odlišnosti ve vnímání ideálního image těla, rozdíly v postoji ke zdobení a úpravě těla. Pomocí obsahové analýzy zvoleného tištěného média zkoumá odlišnosti ve vyobrazování ženských a mužských těl v reklamě v obou zkoumaných zemí, včetně analýzy produktových kategorií.
Klíčová slova:
body image; reklama; spotřební chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2007
Datum podání práce:
20. 12. 2010
Datum obhajoby:
26.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29621_dusd01.pdf [4,18 MB]
Veřejná příloha:
4722_dusd01.xls [1,11 MB]
Veřejná příloha:
4723_dusd01.docx [80,27 kB]
Oponentura:
18689_Souček.pdf [19,61 kB]
Oponentura:
18690_Tomek.pdf [159,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29621/podrobnosti