Using social networks for Competitive Intelligence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Using social networks for Competitive Intelligence
Autor práce:
Feige, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Švík, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na oblast Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství) s důrazem na nové možnosti ve vztahu k moderním sociálním sítím. Nejprve vyhodnocuje obecnou analýzu aktuálního stavu trhu a následně se podrobně věnuje jednotlivým předním hráčům a jejich klíčovým produktům, čímž poskytuje detailní pohled na celou oblast Competitive Intelligence. V závěru teoretické části se poté soustředí na možnosti využití moderních sociálních sítí a dalších sociálních a soft zdrojů právě pro Competitive Intelligence. Praktická část práce je věnována reálnému projektu, který se uskutečnil ve spolupráci s IBM zkraje roku 2012. Na tomto projektu jsou demonstrovány teoretické poznatky sepsané v úvodní části práce. Vzhledem k absenci obdobných zdrojů může být celá kapitola použita jako referenční model pro budoucí projekty shodného zaměření.
Klíčová slova:
IBM; Facebook analýza; nestrukturovaná data; řízení znalostí; Social Content Management; sociální sítě; konkurenční zpravodajství; Competitive Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2011
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33077_xfeit03.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
25228_Švík.pdf [116,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
33077_molz01.pdf [113,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33077/podrobnosti