Pražská integrovaná doprava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pražská integrovaná doprava
Autor práce:
Rubková, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Melechovský, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor Pražské integrované dopravy, na nalezení jejich silných a slabých stránek. Teoretická část obsahuje IDS, praktická část se zabývá analýzou PID. Rozbor kapitol v praktické části odpovídá kapitolám z teoretické části. Nejdříve je zmiňováno o historii PID, o dopravních prostředcích v současnosti užívaných v Praze, kde je analyzovaná MHD a vnější hromadná doprava PID, dále jízdné, záchytná parkoviště P+R, vozový park a preference MHD.
Klíčová slova:
vozový park; záchytná parkoviště P+R; jízdné; PID; preference vozidel IDS; taktový jízdní řád; tarifní systém; typy dopravních prostředků; IDS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 6. 2007
Datum podání práce:
6. 6. 2007
Datum obhajoby:
18.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6028_xrubl02.pdf [312,24 kB]
Veřejná příloha:
579_xrubl02.pdf [181,26 kB]
Veřejná příloha:
580_xrubl02.pdf [46,16 kB]
Veřejná příloha:
581_xrubl02.pdf [429,73 kB]
Oponentura:
3312_Melechovský.pdf [75,73 kB]
Oponentura:
3312_melj01.pdf [75,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
6028_mervart.pdf [70,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6028/podrobnosti