Rise of the auto industry in China and its impact on European auto industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rise of the auto industry in China and its impact on European auto industry
Překlad názvu:
Rise of the Auto Industry in China and it’s Impact on the Auto Industry in Europe
Autor práce:
Palička, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Jaklová, Martina L.
Osoba oponující práci:
Juppa, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá strategií internacionalizace čínských výrobců automobilů na evropský trh v období 2012-2025. V první části je představen internacionalizační rámec na teoretické úrovni ve vztahu k automobilovému průmyslu. V druhé části jsou pak zjištěny a zanalyzovány hlavní charakteristiky čínských a evropských automobilových trhů. Závěry z této části pak slouží jako základ pro následnou analýzu schopností čínských automobilek uplatit se na vysoce konkurenčním evropském trhu. V poslední části jsou pak zjištené výsledky aplikovány na identifikaci nejpravděpodobnějších variant vstupu čínských automobilek na tento trh a také na zjištění možných důsledků jak pro současné hráče na evropském trhu, tak i strukturu trhu samotného.
Klíčová slova:
Strategie vstupu na trh; Čína; Evropa; Internacionalizace; Automobilismus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Institut technologie a inovačního managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2012
Datum podání práce:
8. 10. 2012
Datum obhajoby:
13.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37334_xpalm31.pdf [5,00 MB]
Oponentura:
28599_Juppa.pdf [614,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
37334_jakm01.pdf [264,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37334/podrobnosti