Economists and Minimum Wage Laws

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economists and Minimum Wage Laws
Autor práce:
Jirásek, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šťastný, Daniel
Osoba oponující práci:
Koubek, Ivo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Minimální mzda je hospodářsko-politické opatření, které je oblíbeným nástrojem politiků, ale zároveň je v nelibosti u ekonomů. Poslední studie zabývající se konsenzem ekonomů na různá hospodářsko-politická opatření ukazují, (Alston, 1992, Fuller, 2003) že konsenzus ohledně minimální mzdy slábne. Cílem mé práce bylo zmapovat konsenzus ekonomů na minimální mzdu v průběhu 20. století a pomoci tak zodpovědět otázku, jak se měnil pohled ekonomů na tuto problematiku a jaké události na to měly největší vliv. Jako způsob měření konsenzu jsem si vybral studium akademických článků, tedy přímý výstup akademické obce. Můj výzkum ukazuje, že od 30. let 20. století sílilo přesvědčení, že minimální mzda má negativní účinky na ekonomiku.
Klíčová slova:
konsenzus ekonomů; postavení ekonomů; minimální mzda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 8. 2011
Datum podání práce:
18. 5. 2012
Datum obhajoby:
08.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32643_xjirt17.pdf [760,17 kB]
Oponentura:
29327_koui01.pdf [184,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
32643_stastnyd.pdf [227,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32643/podrobnosti