Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu
Autor práce:
Žigovičová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vlasáková, Michaela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace směrem k firemním zákazníkům jednoho z předních českých telekomunikačních operátorů. Cílem práce je analýza stávajícího stavu využívání nástrojů marketingové komunikace, odhalení slabých míst a následná konfrontace s požadavky firemních zákazníků, aby byla nově nastavena komunikace tak, že bude naplňovat očekávání těchto zákazníků. Firemní zákazníci jsou strategicky klíčovým segmentem, jemuž je nutné věnovat zvýšenou pozornost a v němž je nutno získat skutečně stabilní konkurenční výhodu. Jedním z pilířů, jak tohoto dosáhnout je právě nastavení optimálních komunikačních nástrojů.
Klíčová slova:
B2B marketing; marketingová komunikace; telekomunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2012
Datum podání práce:
23. 4. 2013
Datum obhajoby:
29.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41060_xzigv00.pdf [3,08 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
31409_Vlasáková.pdf [54,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
41060_zamazal.pdf [259,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41060/podrobnosti