Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci

Autor práce: Šťastná, Mária Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava;mzk2005309160;Narozena 9.9.1950 v Karlových Varech. PhDr., psycholožka, odborné práce z manažerské psychologie.
Osoba oponující práci: Pavličík, Ivan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: teoretická východiska v oblasti vzdělávání; efektivnost vzdělávání dospělých; zdokonalování komunikačních dovedností; sémantický diferenciál; získané poznatky k opatření pro zlepšení efektivity školící akce; vzdělávání a výcvik zaměstnanců ve vybrané organizaci
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: teoretická východiska v oblasti vzdělávání; efektivnost vzdělávání dospělých; zdokonalování komunikačních dovedností; sémantický diferenciál; získané poznatky k opatření pro zlepšení efektivity školící akce; vzdělávání a výcvik zaměstnanců ve vybrané organizaci
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby: 20.09.2007
Výsledek obhajoby: Výborně

Soubory ke stažení

Hlavní práceZjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci.pdf [493,89 kB]
OponenturaD_Šťastná_Mária_O_Pavličík.pdf [62,36 kB]
Hodnocení vedoucíhoD_Šťasná_Mária_V_Hiršová.pdf [94,67 kB]