Spotřební výdaje na zdraví a vzdělání: Ekonometrické modely a vývoj v rámci zemí OECD 1970-96

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spotřební výdaje na zdraví a vzdělání: Ekonometrické modely a vývoj v rámci zemí OECD 1970-96
Autor práce:
Charvátová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pánková, Václava
Osoba oponující práci:
Čížek, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V oblastech zdraví a vzdělávání dochází k substitučním efektům mezi veřejnými a soukromými výdaji, které bych chtěla prokázat pomocí ekonometrických modelů. Tyto efekty se nejvýrazněji projevují v oblasti zdraví. Z analýz vývoje sledovaných proměnných je zřejmé, že růst výdajů v obou sledovaných oblastech souvisí s ekonomickým rozvojem sledovaných států a tento růst je pozitivní pro prosperitu a podřizuje se racionálnímu chování spotřebitelů. Pro tuto práci byla použita data soukromých výdajů obyvatel 13 zemí OECD za období 1970 - 1994 a data veřejných a soukromých výdajů obyvatel pro 24 států OECD v roce 1996.
Klíčová slova:
ekonometrické modely; OECD; vzdělávání; zdraví; výdaje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2007
Datum podání práce:
1. 6. 2007
Datum obhajoby:
12.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6499_xchap15.pdf [254,08 kB]
Oponentura:
3646_Čížek.pdf [22,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
6499_pankova.pdf [25,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6499/podrobnosti