Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě
Autor práce:
Kosová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rathouský, Bedřich
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá systémy doprovázené kombinované přepravy v Evropě. Teoretická část popisuje dohody a právní aspekty, kterými se provoz doprovázené kombinované přepravy v Evropě řídí. Dále podrobněji popisuje dva nejpoužívanější systémy doprovázené kombinované přepravy, kterými jsou Rollende Landstraße a Modalohr. Praktická část práce porovnává na dvou vybraných evropských relacích náklady na přepravu zboží pomocí silniční dopravy s náklady na přepravu pomocí doprovázenou kombinovanou přepravou.
Klíčová slova:
Modalohr; Ro-La; Kalkulace nákladů v silniční dopravě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2012
Datum podání práce:
2. 9. 2013
Datum obhajoby:
17.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41755_xkosm39.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
33926_mervart.pdf [426,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
41755_ratb00.pdf [49,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41755/podrobnosti