Analýza současných trendů na trhu potravin v ČR se zaměřením na zdravý životní styl.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza současných trendů na trhu potravin v ČR se zaměřením na zdravý životní styl.
Autor práce:
Bartůňková, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje současným trendům na trhu potravin v ČR z pohledu zdravého životního stylu. Konkrétně se zaměřuje na označování potravin a značení GDA. Na začátku práce je nastíněn vývoj trendu zdravého životního stylu, dále jsou uvedeny aktivity Potravinářské komory ČR spojené se zdravým životním stylem a další části práce jsou věnovány segmentaci spotřebitele a vyhodnocení výzkumů ohledně zdravého životního stylu, obezity a postoje spotřebitelů k označování potravin. Součástí práce je výzkum týkající se označování potravin a aktivit zaměřených na zdravý životní styl z pohledu vedoucí potravinářské firmy na českém trhu.
Klíčová slova:
GDA; označování potravin; segmentace spotřebitele; zdravý životní styl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza současných trendů na trhu potravin v ČR se zaměřením na zdravý životní styl.
Překlad názvu:
Analysis of current trends on the Czech food market with a focus on a healthy lifestyle.
Autor práce:
Bartůňková, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis of this work is to map current trends on the Czech food market with focus on a healthy lifestyle. In particular, it focuses on foodstuff labelling and GDA labels. The paper begins by surveying the development of the healthy lifestyle trend, as well as the activities of the Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic involved in a healthy lifestyle; furthermore, the work elaborates on segmentation of the consumer and evaluation of a healthy lifestyle, obesity and the stances consumers take on foodstuff labelling. The paper also researches foodstuff labelling and healthy lifestyle activities of a leading food company on the Czech market.
Klíčová slova:
GDA; foodstuff labelling; consumer segmentation; healthy lifestyle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2013
Datum podání práce:
20. 4. 2014
Datum obhajoby:
04.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43773_xbare16.pdf [938,04 kB]
Oponentura:
36689_halik.pdf [150,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
43773_xhavk02.pdf [62,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43773/podrobnosti