Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union
Překlad názvu:
Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU
Autor práce:
Dudrová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Hubková, Pavlína
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se najít určitý vývoj v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. To by v závěru mělo vést k pochopení základních bodů dvojího občanství.
Klíčová slova:
občanství EU; dvojí státní občanství; judikatura; právo volného pohybu a pobytu; zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti; státní občanství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2014
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44022_xdudk00.pdf [773,48 kB]
Oponentura:
35695_xhubp11.pdf [65,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
44022_grmelova.pdf [61,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44022/podrobnosti