Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union
Autor práce:
Dudrová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Hubková, Pavlína
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments with the opinions of the Advocates General and to try to find the certain evolution in decisions of the Court of Justice of the European Union. This would lead to the understanding of the fundamental points of dual nationality in the end.
Klíčová slova:
case law; the right to move and reside freely; the prohibition of discrimination on grounds of nationality; citizenship of the European Union; dual nationality; citizenship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2014
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44022_xdudk00.pdf [773,48 kB]
Oponentura:
35695_xhubp11.pdf [65,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
44022_grmelova.pdf [61,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44022/podrobnosti