Hedge Ratio Estimation in Inventory Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hedge Ratio Estimation in Inventory Management
Autor práce:
Máková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černý, Michal
Osoba oponující práci:
Cahlík, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Companies dependent on commodities for their production have to deal with volatile commodity prices and should employ measures for risk reduction as unfavourable spot price development may cause significant losses. A useful tool for diminishing the risk is hedging on futures market; however, this approach faces a crucial question of optimal hedge ratio determination (ratio between spot and futures units). Our thesis examines nine different ways of optimal hedge ratio estimation (naive, Sharpe, mean extended Gini coefficient, generalized semivariance, value at risk, and minimum variance through OLS, error correction, GARCH, and bivariate GARCH models) and evaluates their efficiency using the data on eight different commodities. The results differ across the respective commodities and cannot be generalized. Two conclusions resulting from the analysis refer to performance of naive and OLS hedge ratios and constant vs time varying hedge ratios. We find that complex hedge ratios, such as bivariate GARCH or VaR hedge ratios, do not outperform naive and OLS hedge ratios and that the results of constant hedge ratios are mostly as good as results of time-varying hedge ratios.
Klíčová slova:
commodities; efficiency; optimal hedge ratio

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2013
Datum podání práce:
1. 6. 2014
Datum obhajoby:
05.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45804_xmakb00.pdf [6,52 MB]
Oponentura:
37564_qcaht00.pdf [268,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
45804_cernym.pdf [19,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45804/podrobnosti