Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu

Autor práce: Doan, Ngoc Han
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Palíšková, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat nástroje marketingové komunikace v HR v Komerční bance a.s. a jejich efektivitu. Následně navrhnout doporučení pro možné změny v použití HR marketingových nástrojů s ohledem na zvýšení sledovaných ukazatelů dané firemní strategie. Pro tvorbu teoretické části se využívá metod rešerše odborné literatury a kompilace. Pro získání dat k měření efektivnosti se využívá metody dotazníkového šetření na specifické skupině, a to studentů a budoucích absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Klíčová slova: HR marketing; marketingová komunikace; efektivita komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu
Překlad názvu: Efficiency of communication tools in HR marketing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to analyze the marketing communication tools in HR at Komerční banka a.s. and their effectiveness. Then propose recommendations for possible changes in the use of HR marketing tools to enhance observed indicators of the company's strategy. For the creation of the theoretical part the methods of literature search and compilation are used. To obtain data to measure the effectiveness, a questionnaire survey was used on a specific group, namely students and future graduates of the University of Economics in Prague.
Klíčová slova: marketing communication; efficiency of communication; Hr marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43257_xdoan00.pdf [1,24 MB]
Veřejná příloha10003_xdoan00.pdf [622,48 kB]
Veřejná příloha9907_xdoan00.pdf [525,57 kB]
Oponentura37617_paliskm.pdf [427,74 kB]
Hodnocení vedoucího43257_stritesm.pdf [330,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43257/podrobnosti