Vliv korupce na hrubý domácí produkt

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv korupce na hrubý domácí produkt
Autor práce:
Kosičová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper deals with the relationship between corruption and gross domestic product in the territory of the European Union. The aim is to determine the direction of the effect of corruption on GDP. Setting hypothesis talks about the negative impact. The theoretical part analyzes the concept of corruption, its definition, causes and distribution and there is also a literature review focusing on the relationship of corruption and economic growth. In the practical part the econometric analysis confirms the negative impact of corruption on gross domestic product. Also the influence of corruption in different economic environments was examined. The conclusion summarizes all the knowledge of the work and it solves the problem of corruption.
Klíčová slova:
corruption; the European Union; corruption perception index; great domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 1. 2014
Datum podání práce:
31. 5. 2014
Datum obhajoby:
16.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46088_xkosm52.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
37927_chyh01.pdf [182,41 kB]
Oponentura:
39134_kaderabb.pdf [341,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
46088_xrotj900.pdf [103,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46088/podrobnosti