Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?

Autor práce: Jedlička, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci: Nikolovová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Many factors influence quality of higher education. Current research mostly works with economic factors (GDP, higher education expenditures etc.). However, there are also publications that examine an impact of sociological aspects on quality of higher education. My research examined the impact of income inequality on quality of tertiary education. In the analysis of socioeconomic data of 76 countries I have proven that there is no linear relationship between income inequality and quality of tertiary education. According to my results the size of population, GDP per capita and being English speaking country are main drivers of quality of tertiary education. Modified model without outliers also shows that there is a positive effect of R&D expenditures on quality of tertiary education.
Klíčová slova: Tobit model; Income inequality; Education quality; Gini coefficient

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 08.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45267_xjedr04.pdf [1,68 MB]
Oponentura39112_xnikp01.pdf [307,36 kB]
Hodnocení vedoucího45267_xstrd08.pdf [467,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45267/podrobnosti