Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú.
Autor práce:
Vothová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Musil, Martin
Osoba oponující práci:
Nový, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor's thesis in theoretical part deals with the concept of the national economy and its division into various sectors and describes the main principles. Work explains the layout of non-government organizations, mission and vision. Another part is devoted to communication theory, communication strategy planning process and the structure of the communication mix. In the practical part I apply the theoretical knowledge on specific non-profit organization Sue Ryder Home, z.ú. The work deals with the organization's mission, vision and values, competition analysis and SWOT analysis. It has been performed an analysis of marketing communication strategies Sue Ryder Home, z.ú. and analysis of selected items from the annual reports. At the work has been used a qualitative research method by interviewing staff and volunteer at organization. The interviews were coded. The design of a communication strategy is performed on the end of the work.
Klíčová slova:
non - profit organizations; communication strategies; marketing communication; communication mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2013
Datum podání práce:
18. 12. 2015
Datum obhajoby:
21.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52261_qvotp01.pdf [3,38 MB]
Veřejná příloha:
11048_qvotp01.pdf [3,03 MB]
Oponentura:
45398_novyja.pdf [276,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
52261_musil.pdf [82,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52261/podrobnosti