Warehouse Management System a jeho implementace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Warehouse Management System a jeho implementace
Autor práce:
Kovařík, Šimon
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Basl, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with Warehouse management system and its implementation in certain company. The first theoretical part of this thesis describes WMS in general and its software solutions. The practical part analyzes particular solution KARAT WMS in company Novum, spol. s.r.o. and compares it with theoretical findings from first part.
Klíčová slova:
warehouse management system; Novum company; KARAT; inventory management; WMS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2014
Datum podání práce:
6. 5. 2015
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50379_xkovs09.pdf [1017,65 kB]
Oponentura:
41205_basl.pdf [35,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
50379_gala.pdf [203,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50379/podrobnosti