The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic
Autor práce:
Tsybyktarov, Aldar
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Dasan, Pramod
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to evaluate whether the international cooperation between the State of Israel and the Czech Republic has enriched the two countries. The work introduces the involved countries in the first chapter and briefly describes the history of the Czech-Israeli cooperation in the second. Quantitative economic indicators such as the balance and structure of trade or foreign direct investments between the involved countries can be found in the third chapter. The fourth chapter is about social and cultural cooperation -- here, qualitative data, obtained through personal interviews of representatives of the Embassy of the State of Israel in Prague is used. The fifth chapter introduces governmental and non-governmental institutions which promote cooperation in the described areas. The sixth chapter is dedicated to a brief prognosis of the Czech-Israeli cooperation. The final chapter, on the basis of collected data, aims to assess whether this international cooperation has benefited the citizens of both countries through economic growth, and, the growth of the value of the human capital which can be attained through education, social inclusion and cultural events.
Klíčová slova:
Development; Culture; Trade; Czech Republic; Israel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2014
Datum podání práce:
15. 3. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49834_xtsya01.pdf [991,05 kB]
Oponentura:
42239_xboli01.pdf [63,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
49834_xdasp900.pdf [63,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49834/podrobnosti