Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic
Autor práce:
Rozman, Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the role of a marketing situational analysis and how it can benefit companies. The practical part describes the individual steps of the marketing situational analysis of the new employment website www.aulinks.cz. The analysis focuses on the employment websites market in the Czech Republic and reveals its customer segments, competitive environment and trends. The ultimate aim of this thesis is to propose www.aulinks.cz, based on the findings of the situational analysis, a penetration strategy, which will allow the company to utilize current market circumstances.
Klíčová slova:
Strategic Analysis; Aulinks; Czech Republic; Job Portal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49739_xrozi00.pdf [2,00 MB]
Oponentura:
42760_sterbovl.pdf [62,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
49739_halik.pdf [197,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49739/podrobnosti