RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PORODNOST V ČR V LETECH 1993-2012

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PORODNOST V ČR V LETECH 1993-2012
Autor práce:
Kryštofová, Nela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Poláková, Olga
Osoba oponující práci:
Kobliha, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main theme of this bachelor work is the development the parental contribution and its relation to the number of births in the Czech Republic since 1993. Analysis of the the parental contribution is concerned with legislation and the amount the parental contribution. Increase or decrease of births, depending on the development of the parental contribution I will find by using data of fertility. By comparing the Czech Republic legislation of the parental contribution and parental leave with Great Britain and Sweden I will meet with great differences. Therefore, I propose a reduction the period of maternity leave, but due to better institutional framework Preschools and employers greater loyalty to mothers or fathers on parental leave.
Klíčová slova:
parental contribution; birthrate; parental leave

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2013
Datum podání práce:
20. 12. 2013
Datum obhajoby:
14.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42590_xkryn00.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
42797_xkobp10.pdf [399,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
42590_polak.pdf [380,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42590/podrobnosti