Strategic analysis of the company

Autor práce: Kostrova, Anastasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Mikovcová, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic analysis of the company
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Today we are living in a period of unstable economical and political environment. Under these conditions, the ability to adapt to new opportunities, threats and use effectively resources of a company becomes essential. Strategic analysis is a process of developing strategy for a company by understanding of the business and the environment in which it operates. It's a process of defining a company's strategy, direction and goals. The purpose of this paper is to carry out strategic analysis of JSC "Volzhsky Abrasive Works". Strategic analysis of the works consist of various tools : such as investigation, forecasting, analyzing, planning. It includes the following analysis tools : PEST analysis, Porter's five forces a competitor analysis, VRIO and SWOT analysis. Tools used in strategic analysis measure a business's market, competitive position, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. Strategic analysis provides managers a clear view of the company's business operations, their goals, objectives and how they achieve their targets.
Klíčová slova: works; management; Strategy; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic analysis of the company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Today we are living in a period of unstable economical and political environment. Under these conditions, the ability to adapt to new opportunities, threats and use effectively resources of a company becomes essential. Strategic analysis is a process of developing strategy for a company by understanding of the business and the environment in which it operates. It's a process of defining a company's strategy, direction and goals. The purpose of this paper is to carry out strategic analysis of JSC "Volzhsky Abrasive Works". Strategic analysis of the works consist of various tools : such as investigation, forecasting, analyzing, planning. It includes the following analysis tools : PEST analysis, Porter's five forces a competitor analysis, VRIO and SWOT analysis. Tools used in strategic analysis measure a business's market, competitive position, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. Strategic analysis provides managers a clear view of the company's business operations, their goals, objectives and how they achieve their targets.
Klíčová slova: works; management; Strategy; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2015
Datum obhajoby: 15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce51667_xkosa18.pdf [1,76 MB]
Oponentura43707_mik.pdf [331,32 kB]
Hodnocení vedoucího51667_tylll.pdf [331,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51667/podrobnosti