Strategic analysis of the company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic analysis of the company
Autor práce:
Kostrova, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Mikovcová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Today we are living in a period of unstable economical and political environment. Under these conditions, the ability to adapt to new opportunities, threats and use effectively resources of a company becomes essential. Strategic analysis is a process of developing strategy for a company by understanding of the business and the environment in which it operates. It's a process of defining a company's strategy, direction and goals. The purpose of this paper is to carry out strategic analysis of JSC "Volzhsky Abrasive Works". Strategic analysis of the works consist of various tools : such as investigation, forecasting, analyzing, planning. It includes the following analysis tools : PEST analysis, Porter's five forces a competitor analysis, VRIO and SWOT analysis. Tools used in strategic analysis measure a business's market, competitive position, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. Strategic analysis provides managers a clear view of the company's business operations, their goals, objectives and how they achieve their targets.
Klíčová slova:
works; management; Strategy; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 5. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51667_xkosa18.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
43707_mik.pdf [331,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
51667_tylll.pdf [331,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51667/podrobnosti