Mezinárodní kamionová doprava ve společnosti ICOM transport a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní kamionová doprava ve společnosti ICOM transport a.s.
Autor práce:
Hausdor, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rathouský, Bedřich
Osoba oponující práci:
Mecera, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Abstract: This master thesis focuses on ICOM transport a.s. company, mainly on it´s international freight transport department. Goals of this master thesis are description of dispatcher´s daily work, indentifying problems and finding solutions that would lead to reducing costs or increasing company efficiency.
Klíčová slova:
dispatcher; International freight transport; ICOM transport a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2015
Datum podání práce:
1. 12. 2015
Datum obhajoby:
02.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52885_xhaup03.pdf [4,04 MB]
Oponentura:
45015_Mecera.pdf [405,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
52885_ratb00.pdf [331,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52885/podrobnosti