Podnikatelský plán Boy´s Burger Food Truck

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán Boy´s Burger Food Truck
Autor práce:
Kábelová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Jana
Osoba oponující práci:
Svobodová, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this Master thesis is to verify the viability of the food truck with fast food. This type of business is well-known in the United States of America. The purpose is to find out whether the firm will be profitable and sufficiently attractive to customers in chosen market. This Master thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the business models and current tips for business plan and starting the business. Next there is made a list of recommended structures of classical business plan from several authors. The theoretical part of the thesis also includes the definition of specifics of the fast food branch in the Czech Republic. The result of the theoretical part is author's own proposal of the structure of the business plan. In the practical part of the thesis is the business plan of the company Boy's Burger Food Truck. At the end the purpose of the Master thesis is reviewed.
Klíčová slova:
business model; fast food; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2015
Datum podání práce:
18. 12. 2015
Datum obhajoby:
27.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53570_xkabz00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
44984_ivanasvo.pdf [63,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
53570_muellerj.pdf [331,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53570/podrobnosti