Business Process management in medical organization

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Process management in medical organization
Autor práce:
Kalinin, Evgeniy
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Řepa, Václav
Osoba oponující práci:
Svatoš, Oleg
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this paper is to describe process management and a possibility of its implementation in the real medical organization. The first part is devoted to a description of the basic concepts, principles, definitions and procedures of process management, which form the paradigm. The second part deals with the application of process management in the real dental clinic and presents an analysis of the current state and its improvement recommendations, conceptual and process modeling, description of basic levels of medical information systems and recommends criteria for information system selection. Diagrams are created in programs PowerDesigner and Cacoo.com are also included in this paper.
Klíčová slova:
MMABP; reengineering; Business Process Engineering; UML; Process Management; Process modelling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 4. 2016
Datum podání práce:
12. 5. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57396_xkale06.pdf [2,64 MB]
Oponentura:
46541_svatoso.pdf [265,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
57396_repa.pdf [76,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57396/podrobnosti