Transparentnost správy a řízení podniků v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transparentnost správy a řízení podniků v České republice
Autor práce:
Trešl, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Pavel
Osoba oponující práci:
Tripes, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This main content of this thesis is focused on analyzing the fullfilment of the obligation to publish information by selected companies in the Czech Republic (specifically financial statements). The theoretical part describes the legislative framework and discusses the merits of statutory disclosure obligations. The practical part consists of two main parts: analysis of the source data obtained from public register and the evaluation of the questionnaire survey carried out on a representative sample of businesses of two groups; those who fullfil regular information duty and those who haven´t submited those documents to the Registry Court yet or didn´t submit them in the right time. The analyzed current situation, possible solutions and areas for improvement are described in conclusion.
Klíčová slova:
e-government; registration court; financial statements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
02.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52679_tref00.pdf [3,76 MB]
Oponentura:
47376_xtris00.pdf [80,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
52679_kralpa.pdf [152,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52679/podrobnosti