Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP
Autor práce:
Kvítek, Karel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zumr, Jiří
Osoba oponující práci:
Vodňanský, Daniel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theoretical part of this bachelor thesis describes the history and basic syntax of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. In the section devoted to HTML it provides an overview of the new semantic elements and maps their support in mobile and desktop browsers. Furthermore, the theoretical part is briefly introducing jQuery, the JavaScript library and its current usage on the websites compared with other libraries of this language. The PHP section provides an overview of selected key features that was newly introduced in PHP 7. In the practical part new website is created for the company KL-Accounting Ltd. according to the latest trends and modern approach of creating web pages. Each step of the development is properly explained and demonstrated by the relevant code.
Klíčová slova:
JavaScript; HTML; PHP; CSS; jQuery

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
02.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55999_xkvik00.pdf [1,42 MB]
Veřejná příloha:
13439_xkvik00.zip [239,02 kB]
Oponentura:
46390_xvodd00.pdf [218,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
55999_xzumj00.pdf [114,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55999/podrobnosti