Digitální nomádství – management, řízení lidí na dálku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitální nomádství – management, řízení lidí na dálku
Autor práce:
Ďopanová, Nela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Háša, Stanislav
Osoba oponující práci:
Havíř, Vojtěch
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is about teleworking, specifically the digital nomads with main focus on the details of a manager's position. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part mainly came from available specialized literatures on this topic. It familiarizes with today's approaches and it sets up the basic overview about this issue. The practical part of the work is based on qualitative research, which was structured by interviews with ten different nomads. During the interviews they shared their approaches and methods for leading their employees on distance. The aim of this thesis is to familiarize with this more and more growing trend of teleworking, formulate today's methods, enrich them with my own research, and afterwards express the most important principles and tips for managing people on distance.
Klíčová slova:
management; digital nomad; manager; Teleworking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55532_xdopn00.pdf [504,62 kB]
Oponentura:
47309_Havíř.pdf [47,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
55532_drdel.pdf [37,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55532/podrobnosti