Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům
Autor práce:
Barková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Franková, Emilie
Osoba oponující práci:
Žižka, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In my Bachelor thesis I will present mind mapping which is a relatively less known method that enables initiation and capturing individual appropriately focused thought processes, content and structure of individual employees who are working in the sales department. These empolyees are on a daily basis in contact with the customer. The content of the notion that I was in the organization decided to investigate is the CUSTOMER. The aim of this Bachelor thesis is to find out how individual employees perceive the concept of customer. The results of qualitative research by the mental mapping method will bring important associations about the concept of customer, which will be spontaneously reflected in the mind of the worker. In every way executive management needs to know what the employees are spontaneously thinking about the customer in order to improved customer care.
Klíčová slova:
Mind map; Cognitive psychology; Customer; Creativity; Association

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
10.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56074_xbarj106.pdf [1,91 MB]
Oponentura:
48577_Žižka.pdf [274,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
56074_frankova.pdf [331,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56074/podrobnosti