Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Autor práce:
Pelešková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Teplý, Petr
Osoba oponující práci:
Stádník, Bohumil
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Globální finanční krize 2008, která donutila centrální banky po celém světě bránit finanční stabilitu pomocí nestandardních nástrojů jako je kvantitativní uvolňování, měla za následek kromě jiného pád úrokových sazeb na nulu a v některých zemích dokonce i do záporných hodnot, což se stalo novým normálem bankovnictví. V této diplomové práci jsme se zaměřili na český finanční trh a využili jsme metodu Monte Carlo simulací ve Vašíčkově modelu pro predikce budoucího vývoje úrokových sazeb krátkých i dlouhých splatností. Model ukazuje, že krátkodobě mohou sazby klesnout do záporu, avšak predikce ukazují na budoucí růst ke svým rovnovážným hodnotám. Překvapivě netypické chování vykazují sazby 3M a 6M, kde jejich dlouhodobý pokles a také vyšší volatilita způsobily, že Vašíčkův model kalkuluje jejich equilibrium jako negativní hodnotu. Výsledky poté aplikujeme v modelu pro výpočet změny cen dluhopisů, které jsou negativně korelované s úrokovými sazbami, a zkoumáme, jaké náklady na přecenění to bude pro držitele dluhopisů znamenat.Ukážeme si také, že komerční banky mohou dopady úrokového rizika na kapitál řídit také skladbou finančních aktiv v různých kategoriích, kde účetní zařazení instrumentu je rozhodující pro způsob přecenění do kapitálu.
Klíčová slova:
Monte Carlo simulace; Riziko; Úroková míra

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56854_xpelk03.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
48335_stab01.pdf [143,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
56854_tepp00.pdf [66,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56854/podrobnosti