Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR
Autor práce:
Kolář, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on a role of reference interest rates in developed market economies. There are described interest rate transmission mechanism and discussed factors, which led to manipulation of the LIBOR. How the manipulation was done and what reactions of supervisory authorities it induced. There are also listed proposed recommendations to ensure transparent reference indicators. This work also includes analysis of reference interest rates used in the Czech Republic. At the end of the thesis can be found application of a reference rate fixing process in a game theory model as well as application of Benford´s law as an indicator of the manipulation.
Klíčová slova:
PRIBOR; LIBOR; manipulation; reference interest rate; eurodollar market; transmission mechanism; Benford´s law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2015
Datum podání práce:
24. 9. 2015
Datum obhajoby:
24.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52363_xkolp00.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
48514_xsimo09.pdf [281,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
52363_xvejj900.pdf [39,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52363/podrobnosti