Development of a Social Network Monitoring Framework and Key Performance Indicators for a Professional Haircare Company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Development of a Social Network Monitoring Framework and Key Performance Indicators for a Professional Haircare Company
Autor práce:
Maurer, Julia Elisabeth
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Roscher, Katharina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This work reviews the current literature and application methods of strategic KPI frameworks, KPI definition and measurement, target setting and benchmarking for social networks based on journals, books and whitepapers while including an interview with a social media agency. In a second step, the acquired knowledge is applied on a case study for a salon haircare company. The conclusions are based on in-company experts in the field, external social media agencies and an internal survey. Based on a behavioral survey, the requirements and gaps in the organization are identified. This leads to the application of a theoretical framework on the case company and a suitable definition of KPIs. The final delivery includes an analytical tool measuring all KPIs. Finally, all KPIs are related to targets and benchmarks from industry, social network sites, competitors and historical data. The final results are easily transferrable to other players in the industry.
Klíčová slova:
social network metrics; key performance indicators; professional salon haircare; Social media monitoring; social network monitoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 9. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56410_mauj00.pdf [6,75 MB]
Oponentura:
49478_Roscher.pdf [66,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
56410_kralp.pdf [58,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56410/podrobnosti