The Czech Republic: European Integration and the Development of Trade Structure

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Czech Republic: European Integration and the Development of Trade Structure
Autor práce:
Christensen, Tobias Ibsen
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Trade structure changes over time as a result of fundamental changes within the country or the world around it. This thesis will investigate the case of Czech Republic in the period from the transition period till today with the foundation in classical and neoclassical trade theory. The trade structure will be analyzed in regard to trade partners, commodity structure, relative comparative advantages and degree of intra-industry trade within an industry or sector. It will provide basis for assessing the effects of increased European integration which the Czech Republic increasingly engaged itself in with the accession to the EU in 2004.
Klíčová slova:
trade theory; comparative advantage; economic transition; European integration; intra-industry trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 7. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53672_chrt00.pdf [923,54 kB]
Veřejná příloha:
14246_chrt00.xlsx [2,44 MB]
Oponentura:
49493_tauser.pdf [65,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
53672_zamberp.pdf [65,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53672/podrobnosti