Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku
Autor práce:
Kloudová, Dana
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Brožová, Dagmar
Osoba oponující práci:
Mirvald, Michal; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
By monetary policy decisions, central banks use output gap to keep macroeconomic variables at their natural levels. A substantial disadvantage of this variable is the fact that it is an unobservable variable which is very problematic to measure, although it is possible to estimate it with various methods of estimation. This thesis aims to find the most suitable method of estimation for Czech economy. Thirteen methods have been chosen for this aim: linear trend, quadratic trend, HP filter, band-pass filters, robust trend, univariate unobserved component model, two types of production function, two SVAR models, multivariate HP filter and multivariate unobserved component model. Own estimations have shown that estimated trajectories of unobservable states were not identical. For own selection of the most suitable method of estimation, quantitative (ability to forecast inflation ,a growth of product and data revisions by selected national and international organisations) and qualitative criterions (qualities of methods of estimation, transparency and easy application) have been selected, where emphasis was put on quantitative criterions. Results of this thesis will show that the most suitable method of estimation output gap for Czech economy is multivariate unobserved component model.
Klíčová slova:
inflation; potential product; output gap; real output; MVUC model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2011
Datum podání práce:
31. 12. 2013
Datum obhajoby:
14.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34120_xklod06.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
48924_mirvald.pdf [154,61 kB]
Oponentura:
48925_Lukáš.pdf [87,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34120/podrobnosti