Španělsko jako destinace cestovního ruchu

Autor práce: Zbořilová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Havlíčková, Blanka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko jako destinace cestovního ruchu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem ve Španělsku. Jelikož se jedná o velmi široké téma, hlavním cílem práce je zhodnocení cestovního ruchu ve zcela odlišných regionech, a to v Andalusii a Baskicku. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu, které jsou potřebné k pochopení souvislostí v bakalářské práci. Zde je objasněn například pojem turismus a jeho typologie. Druhá kapitola se zabývá celým Španělskem. Nejdříve je tato země představena, a to i z hlediska historie, dále je zhodnocen její cestovní ruch a na závěr jsou prezentovány nejatraktivnější místa. Předposlední a poslední kapitola jsou ve svojí stavbě totožné, aby bylo možno dosáhnout srovnání. V první části u každé kapitoly dochází k charakteristice regionu, dále je zhodnocen turismus z hlediska statistik přijíždějících turistů a na závěr je z výše uvedených informací provedena SWOT analýza.
Klíčová slova: Baskicko; Španělsko; SWOT analýza; cestovní ruch; Andalusie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko jako destinace cestovního ruchu
Překlad názvu: Spain as a tourist destination
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor's Thesis deals with tourism in Spain. The topic is quite broad so the main aim of the thesis is to evaluate tourism in two significantly different regions - Andalusia and Basque Country. The first chapter defines terms related to tourism that are essential to coherently understand this thesis. For example, this part defines the term tourism and its typology. The second chapter focuses on tourism in all of Spain. In particular, Spain is described in terms of history and how tourism is evaluated. In addition, Spain's most attractive places are presented. The second to last, and final chapter are similar in structure in order to perform a comparison of the chapters. The first part of both chapters describes the regions. Then, tourism is evaluated by using statistics from incoming tourists. Finally, SWOT analysis is used to comprehensively evaluate the previously mentioned information.
Klíčová slova: tourism; Andalusia; Spain; SWOT analysis; Basque Country

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2015
Datum podání práce: 10. 12. 2016
Datum obhajoby: 17.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52761_xzbok00.pdf [1,01 MB]
Oponentura50554_xhavb00.pdf [779,71 kB]
Hodnocení vedoucího52761_abrham.pdf [61,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52761/podrobnosti