Beyond customer perception of price discrimination: A consumer behavior analysis and its implications on aviation revenue management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Beyond customer perception of price discrimination: A consumer behavior analysis and its implications on aviation revenue management
Autor práce:
Kusch, Katharina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Zlatić, Marija
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this paper is to assess consumer behavior in the airline industry from a perspective beyond the effects of price discrimination. First the consequences of dynamic pricing will be assessed before looking at the role of social media and offline social influences, consumer satisfaction and airline equilibrium networks and their effects on consumer loyalty. Final implications on aviation revenue management will be drawn.
Klíčová slova:
Consumer Loyalty; Revenue Management; Consumer Behavior; Airline Network; Price Discrimination; Airline Industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 3. 2016
Datum podání práce:
31. 8. 2016
Datum obhajoby:
16.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56844_kusk00.pdf [4,41 MB]
Oponentura:
50291_qtism51.pdf [427,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
56844_lhom01.pdf [323,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56844/podrobnosti