Innovations in the Banking sector

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Innovations in the Banking sector
Autor práce:
Khachukaeva, Bella
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Špaček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose improvements in the selected banking process. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to the traditional and banking approaches to innovations. The definition of innovations, classification, sources, models of innovation process, barriers to innovations are defined in the theoretical part. The practical part is devoted to the analysis of the process and a proposal of the innovation model of the process.
Klíčová slova:
process; process analysis; innovation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42727_xkhab00.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
50915_xmarj83.pdf [707,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
42727_spam01.pdf [392,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42727/podrobnosti